سبد خرید کوچک

خوب نوبتی هم باشه نوبت بازی کردنه؟!! 😊😊 شاید بگید چه بازی؟ خوب قراره 6 بازی جذاب برای یادگیری طراحی رو بهش بپردازیم!!

بریم 6 تا بازی انلاین معرفی کنم تا تا یاد بگیری و خوش بگذرونی، بریم؟ چه سوال مسخره ای مگه میشه که نرفت پس میریم.

1- SHAPETYPE

ادامه مطلب “6 بازی جذاب برای یادگیری طراحی”